Att välja studieprogram

Du kan leta efter utbildningar på olika sätt:

På ​StudyPortals kan du hitta utbildningsprogram på kandidat-, master- eller forskarnivå i Europa, och även kortare kurser och distansutbildningar.

U-multirank kan du jämföra universitet eller ämnesområden som en hjälp när du ska välja högre utbildning. 

På väg mot en resultattavla för rörlighet är en rapport som innehåller förslag på kriterier för att bedöma förutsättningarna för utlandsstudier i Europa.

Studera i Europa – utbildningsmässor

Om du vill prata med företrädare för utbildningsorganisationer och universitet i hela Europa kan du gå på någon av de utbildningsmässor som anordnas genom initiativet Studera i Europa.