Stypendia (warunki mogą ulec zmianie)

Stypendium na studia magisterskie/podyplomowe w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych ma formę jednorazowej płatności i zależy od tego, w którym kraju odbywają się studia:

  • 2400 euro na studia w kraju UE
  • 1600 euro na studia w innych krajach

Termin składania wniosków

Obecnie zakończono przyjmowanie wniosków. Warunki składania wniosków na kolejny rok akademicki zostaną opublikowane w maju.

Kryteria selekcji (warunki mogą ulec zmianie)

Do otrzymania stypendium kwalifikują się:

  • studenci zapisani na studia magisterskie/podyplomowe w zakresie tłumaczenia konferencyjnego i studenci mający zamiar zapisać się na takie studia
  • obywatele krajów UE lub krajów kandydujących (Albanii, Macedonii Północnej, Czarnogóry, Serbii i Turcji)
  • osoby, których językiem aktywnym jest jeden z języków wymienionych poniżej: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, irlandzki, niderlandzki, niemiecki, litewski, maltański, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński lub szwedzki 
  • osoby, których języki bierne i/lub język „retour” odpowiadają tzw. profilowi preferowanemu opublikowanemu w zaproszeniu do składania wniosków.

 

Kontakt

 

Departamenty