Beurzen

De financiële tegemoetkoming voor de masteropleiding tot conferentietolk bestaat uit een eenmalig bedrag, gelijk aan het college- en/of inschrijvingsgeld voor het universitair jaar 2021-2022, met een maximum van 3000 euro.

DownloadenPDF - 526.5 KB

Uiterste datum voor het indienen van aanvragen

Aanvragen kunnen worden gedaan tot dinsdag 14 september 2021, vóór middernacht (Belgische tijd).

 

Voorwaarden 

U komt eventueel in aanmerking voor een beurs als u:

  • ingeschreven bent voor een masteropleiding tot conferentietolk of van plan bent zich daarvoor in te schrijven (duurt uw opleiding meer dan een jaar, dan kunt u een aanvraag indienen als u ingeschreven bent voor het laatste jaar)
  • onderdaan bent van een EU-land of een van de kandidaat-lidstaten (Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije)
  • voor uw opleiding college- en/of inschrijvingsgeld moet betalen of hebt betaald

en aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

a) u bent ingeschreven met een van de volgende talen als actieve taal (A-taal): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Iers, Italiaans, Kroatisch, Maltees, Nederlands, Portugees, Sloveens, Slowaaks of Tsjechisch 

of

b) u bent ingeschreven voor retourtolken naar het Duits, Frans of Engels uit een van de volgende actieve talen: Ests, Fins, Hongaars, Lets, Litouws, Pools, Roemeens, Spaans of Zweeds.

Uw passieve talen en/of retourtaal moeten in elk geval overeenkomen met de voorkeursprofielen, zoals gepubliceerd in de oproep tot het indienen van aanvragen.

 

Contactgegevens

 

Afdelingen