Stipendijas

Piedāvātā finansiālā palīdzība maģistrantūras/pēcdiploma studijām konferenču tulkošanā izpaužas kā vienreizējs maksājums, kas atbilst iestāšanās maksai (mācību maksai un/vai administrēšanas maksai) par 2022.–2023. akadēmisko gadu, tomēr nepārsniedz 3000 eiro.

LejupielādētPDF - 219.2 KB

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir otrdiena, 2022. gada 20. septembris, plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

 

Prasības

Jūs varat saņemt stipendiju, ja atbilstat šādiem nosacījumiem:

  • esat reģistrējies maģistrantūras vai pēcdiploma studiju programmā konferenču tulkošanā vai plānojat to darīt (programmām, kuras ilgst vairāk nekā gadu, jums jābūt reģistrētam savā pēdējā mācību gadā),
  • esat kādas ES dalībvalsts vai kandidātvalsts (Albānijas, Melnkalnes, Serbijas, Turcijas vai Ziemeļmaķedonijas) pilsonis,
  • jums ir jāmaksā vai esat samaksājis par mācībām (mācību maksu un/vai administrēšanas maksu)

un ja atbilstat kādai no šīm prasībām —

a) esat reģistrējies mācību programmai, kas paredzēta kādai no šādām aktīvajām valodām (A valodām): angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, itāļu, īru, maltiešu, nīderlandiešu, portugāļu, slovāku, slovēņu vai vācu 

vai

b) esat reģistrējies programmā, kur jāapgūst tulkošana angļu, franču vai vācu valodā kā svešvalodā (retour) no kādas no šīm aktīvajām valodām: igauņu, latviešu, lietuviešu, poļu, rumāņu, somu, spāņu, ungāru vai zviedru.

Jebkurā gadījumā jūsu pasīvajām valodām un/vai svešvalodai, kurā tulkojat, ir jābūt tām, kuras norādītas uzaicinājumā iesniegt pieteikumus publicētajos vēlamajos profilos.

 

Kontaktinformācija