Jūs vairs nevarat pieteikties uz stipendiju 2021.–2022. akadēmiskajam gadam. Jaunu uzaicinājumu iesniegt pieteikumu 2022.–2023. akadēmiskajam gadam publicēs 2022. gada maijā / jūnijā.

Stipendijas (var mainīties)

Piedāvātā finansiālā palīdzība maģistrantūras/pēcdiploma studijām konferenču tulkošanā izpaužas kā vienreizējs maksājums, kas atbilst iestāšanās maksai (mācību maksai un/vai administrēšanas maksai) par 2021.–2022. akadēmisko gadu, tomēr nepārsniedz 3000 eiro.

LejupielādētPDF - 526.5 KB

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš (var mainīties)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir otrdiena, 2021. gada 14. septembris, plkst. 23.59 (pēc Briseles laika).

 

Atbilstības prasības (var mainīties)

Jūs varat saņemt stipendiju, ja atbilstat šādiem nosacījumiem:

  • esat reģistrējies maģistrantūras vai pēcdiploma studiju programmā konferenču tulkošanā vai plānojat to darīt (programmām, kuras ilgst vairāk nekā gadu, jums jābūt reģistrētam savā pēdējā mācību gadā),
  • esat kādas ES dalībvalsts vai kandidātvalsts (Albānijas, Melnkalnes, Serbijas, Turcijas vai Ziemeļmaķedonijas) pilsonis,
  • jums ir jāmaksā vai esat samaksājis par mācībām (mācību maksu un/vai administrēšanas maksu)

un ja atbilstat kādai no šīm prasībām —

a) esat reģistrējies mācību programmai, kas paredzēta kādai no šādām aktīvajām valodām (A valodām): angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, itāļu, īru, maltiešu, nīderlandiešu, portugāļu, slovāku, slovēņu vai vācu 

vai

b) esat reģistrējies programmā, kur jāapgūst tulkošana angļu, franču vai vācu valodā kā svešvalodā (retour) no kādas no šīm aktīvajām valodām: igauņu, latviešu, lietuviešu, poļu, rumāņu, somu, spāņu, ungāru vai zviedru.

Jebkurā gadījumā jūsu pasīvajām valodām un/vai svešvalodai, kurā tulkojat, ir jābūt tām, kuras norādītas uzaicinājumā iesniegt pieteikumus publicētajos vēlamajos profilos.

 

Kontaktinformācija