Stipendier

Den økonomiske støtte til kandidat-/postgraduatuddannelser i konferencetolkning består af et engangsbeløb, som svarer til afgiften (undervisningsgebyr og/eller administrationsgebyr) for studieåret 2022-2023 med et loft på 3.000 euro.

DownloadPDF - 219.2 KB

Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 20. september 2022 kl. 17.00 (dansk tid).

 

Berettigelseskriterier

Du kan være berettiget til et stipendium, hvis du:

  • er tilmeldt et studie i konferencetolkning på kandidat- eller postgraduatniveau eller vil tilmelde dig et sådant studie (hvis studiet varer mere end et år, skal du være optaget på det sidste år)
  • er statsborger i et EU-medlemsland[1] eller et af kandidatlandene (Albanien, Republikken Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet)
  • og skal betale/har betalt studieafgift for studiet (undervisningsgebyr og/eller administrationsgebyr)

og opfylder et af følgende krav:

a) du er optaget på studiet med et af følgende aktive sprog ("A-sprog"): bulgarsk, dansk, engelsk, fransk, græsk, hollandsk, irsk, italiensk, kroatisk, maltesisk, portugisisk, slovensk, slovakisk, tjekkisk eller tysk 

eller

b) du er optaget på studiet med returtolkning til engelsk, fransk eller tysk fra et af følgende aktive sprog: estisk, finsk, lettisk, litauisk, polsk, rumænsk, spansk, svensk eller ungarsk.

Under alle omstændigheder, skal dit/dine passive sprog og/eller retursprog svare til de udvalgte sprogprofiler, som fremgår af indkaldelsen af ansøgninger.

 

Kontakt

 

Afdelinger