Du kan ikke længere ansøge om et stipendium for studieåret 2021-2022. En ny indkaldelse af ansøgninger for studieåret 2022-2023 vil blive offentliggjort i maj/juni 2022.

Stipendier (kan blive ændret)

Den økonomiske støtte til kandidat-/postgraduatuddannelser i konferencetolkning består af et engangsbeløb, som svarer til afgiften (undervisningsgebyr og/eller administrationsgebyr) for studieåret 2021-2022 med et loft på 3.000 euro.

DownloadPDF - 526.5 KB

 

Ansøgningsfrist (kan blive ændret)

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 14. september 2021 før midnat (dansk tid).

 

Betingelser for stipendieberettigelse (kan blive ændret)

Du kan være berettiget til et stipendium, hvis du:

  • er tilmeldt et studie i konferencetolkning på kandidat- eller postgraduatniveau eller vil tilmelde dig et sådant studie (hvis studiet varer mere end et år, skal du være optaget på det sidste år)
  • er statsborger i et EU-medlemsland[1] eller et af kandidatlandene (Albanien, Republikken Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet)
  • og skal betale/har betalt studieafgift for studiet (undervisningsgebyr og/eller administrationsgebyr)

og opfylder et af følgende krav:

a) du er optaget på studiet med et af følgende aktive sprog ("A-sprog"): bulgarsk, dansk, engelsk, fransk, græsk, hollandsk, irsk, italiensk, kroatisk, maltesisk, portugisisk, slovensk, slovakisk, tjekkisk eller tysk 

eller

b) du er optaget på studiet med returtolkning til engelsk, fransk eller tysk fra et af følgende aktive sprog: estisk, finsk, lettisk, litauisk, polsk, rumænsk, spansk, svensk eller ungarsk.

Under alle omstændigheder, skal dit/dine passive sprog og/eller retursprog svare til de udvalgte sprogprofiler, som fremgår af indkaldelsen af ansøgninger.

 

Kontakt

 

Afdelinger