Θεωρήσεις και άδειες διαμονής

Φοιτητική θεώρηση ή άδεια διαμονής για σπουδές στην ΕΕ.

Κόστος ζωής

Δείτε το μέσο κόστος ζωής στην Ευρώπη και προετοιμάστε τον προϋπολογισμό σας.

Εργασία παράλληλα με τις σπουδές

Άδειες εργασίας στην ΕΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Στέγαση

Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε κατάλυμα ως φοιτητής στην Ευρώπη.