Pracovné povolenia

Študenti z krajín EÚ

Ako občan EÚ budete mať rovnaké právo pracovať popri štúdiu ako štátni príslušníci danej krajiny. Nebudete potrebovať pracovné povolenie ani na prácu na plný pracovný čas.

Študenti z krajín mimo EÚ

Väčšina krajín umožňuje študentom s vízami pracovať na čiastočný úväzok, ale niektoré krajiny obmedzujú počet hodín, počas ktorých môžu držitelia víz pracovať.