Uppehållsrätt för studerande

Som student har du rätt att bo i det EU-land där du studerar under hela studietiden, förutsatt att du uppfyller vissa kriterier.

 

Uppehållsrätt när du studerar i ett annat EU-land

Rättigheter för dig som vill flytta till EU för att studera