Studentu uzturēšanās tiesības

Ar nosacījumu, ka viņi atbilst zināmiem kritērijiem, studentiem ir tiesības studiju laikā dzīvot ES valstī, kur viņi mācās.

 

To ES studentu tiesības, kuri pārceļas no vienas ES valsts uz citu

To personu tiesības, kas vēlas pārcelties uz ES, lai studētu