Πώς να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα σας

Πώς να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα σας

Δείτε πώς μπορείτε να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας χρησιμοποιώντας το Europass και τα διαβατήρια δεξιοτήτων και γλωσσών.