Как да представяте вашите умения и квалификации

Как да представяте вашите умения и квалификации

Вижте как паспортът за езици и умения „Европас“ ви помага да представите вашите умения и квалификации.