Informacijos apie kvalifikaciją pateikimas

Informuokite apie savo kvalifikaciją darbdavius visoje Europoje naudodamiesi toliau nurodytomis priemonėmis.

Europass yra penkių dokumentų, kuriuose aiškiai ir suprantamai išdėstomi jūsų įgūdžiai ir kvalifikacija, rinkinys. Tai yra:

  • gyvenimo aprašymas,
  • kalbų pasas,
  • „Europass“ mobilumo dokumentas,
  • pažymėjimo priedėlis,
  • diplomo priedėlis.

Naudojantis EURES įgūdžių pasu galima nurodyti savo įgūdžius, kompetenciją ir žinias.