Predstavljanje kvalifikacija

Koristite se ovim alatima kako biste poslodavcima diljem Europe predstavili svoje vještine i kvalifikacije.

Europass se sastoji od pet dokumenata u kojima se jasno i razumljivo predstavljaju vaše vještine i kvalifikacije u Europi. To su

  • životopis
  • jezična putovnica
  • Europass mobilnost
  • prilog svjedodžbi
  • dopunska isprava o studiju

S pomoću mape vještina EURES-a možete bilježiti svoje vještine, kompetencije i znanje.