Kvalifikatsioonide kirjeldamine

Kasutage Euroopa tööandjatele oma oskustest ja kvalifikatsioonidest teada andmiseks järgmisi vahendeid.

Europass – hõlmab viite dokumenti, mis aitavad oskusi ja kvalifikatsioone Euroopas selgelt ja lihtsalt kirjeldada. Need dokumendid on:

  • elulookirjeldus,
  • keelepass,
  • Europassi õpirändetunnistus,
  • kutsetunnistuse lisa,
  • diplomilisa.

EURESe oskuste pass annab võimaluse teha kokkuvõtliku ülevaate oskustest, pädevustest ja teadmistest.