Hjälpmedel för utbildning av tolkar

Hjälpmedel för utbildning av tolkar

Alla resurser som du behöver för att öva dig i tolkning.

School education gateway

School education gateway

Language teaching materials, polls, publications and projects for schools.

Erasmus+ online linguistic support

Erasmus+ online linguistic support

Information on language courses and language assessments for Erasmus+ participants.