Ako sa pripraviť

Ako sa pripraviť

Otázka, ktorú si musia dať všetci prekladatelia, je: Ako docielim, aby čitateľ text pochopil? Dobrý preklad by mal mať na čitateľa rovnaký účinok ako pôvodný text.

Súťažné texty z predchádzajúcich ročníkov

Súťažné texty z predchádzajúcich ročníkov

Texty na preklad z predchádzajúcich ročníkov súťaže.

Prečo sa koná súťaž Juvenes Translatores?

Prečo sa koná súťaž Juvenes Translatores?

Aby sme podporili štúdium jazykov a prekladanie...

Odbory