Czemu służy konkurs?

Czemu służy konkurs?

Ideą konkursu jest propagowanie nauki języków obcych i zapoznawanie młodzieży ze sztuką przekładu...

Jak się przygotować?

Jak się przygotować?

Pytanie, które sobie zadają wszyscy tłumacze pisemni, to: „Jak przekazać istotę wypowiedzi?”. Dobre tłumaczenie powinno wywołać u czytelnika taką samą reakcję jak oryginał.