Jak się przygotować?

Jak się przygotować?

Pytanie, które sobie zadają wszyscy tłumacze pisemni, to: „Jak przekazać istotę wypowiedzi?”. Dobre tłumaczenie powinno wywołać u czytelnika taką samą reakcję jak oryginał.

Teksty z poprzednich edycji

Teksty z poprzednich edycji

Zobacz, jakie teksty uczestnicy dostali do przetłumaczenia w poprzednich latach.

Czemu służy konkurs?

Czemu służy konkurs?

Ideą konkursu jest propagowanie nauki języków obcych i zapoznawanie młodzieży ze sztuką przekładu...