Προετοιμασια

Για ποιον λόγο γίνεται ο διαγωνισμός

Για να προωθήσουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη μετάφραση...

Πώς θα προετοιμαστείτε

Η ερώτηση που καλούνται να θέσουν στον εαυτό τους όλοι οι μεταφραστές είναι: «Πώς μπορώ να αποδώσω το νόημα;» Μια καλή μετάφραση πρέπει να έχει την ίδια απήχηση στον αναγνώστη με το πρωτότυπο κείμενο.

Παλαιότερα κείμενα προς μετάφραση

Δείτε τα κείμενα που δόθηκαν προς μετάφραση σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

Αρχείο

You can have a look at the winning translations and original texts from previous years.

Επικαιρότητα

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 427.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 669.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 262.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 377 KB
Τμήματα