Πώς θα προετοιμαστείτε

Πώς θα προετοιμαστείτε

Η ερώτηση που καλούνται να θέσουν στον εαυτό τους όλοι οι μεταφραστές είναι: «Πώς μπορώ να αποδώσω το νόημα;» Μια καλή μετάφραση πρέπει να έχει την ίδια απήχηση στον αναγνώστη με το πρωτότυπο κείμενο.

Παλαιότερα κείμενα προς μετάφραση

Παλαιότερα κείμενα προς μετάφραση

Δείτε τα κείμενα που δόθηκαν προς μετάφραση σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

Για ποιον λόγο γίνεται ο διαγωνισμός

Για ποιον λόγο γίνεται ο διαγωνισμός

Για να προωθήσουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη μετάφραση...

Τμήματα