Για ποιον λόγο γίνεται ο διαγωνισμός

Για να προωθήσουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη μετάφραση...

Πώς θα προετοιμαστείτε

Η ερώτηση που καλούνται να θέσουν στον εαυτό τους όλοι οι μεταφραστές είναι: «Πώς μπορώ να αποδώσω το νόημα;» Μια καλή μετάφραση πρέπει να έχει την ίδια απήχηση στον αναγνώστη με το πρωτότυπο κείμενο.

Τμήματα