защо се провежда конкурса?

За да се насърчават изучаването на езици и писмените преводи...

Как да се подготвим

Въпросът, който всички писмени преводачи трябва да си зададат, е: „Как мога да предам посланието?“ Добрият превод трябва да въздейства на читателя по същия начин като оригиналния текст.