защо се провежда конкурса?

За да се насърчават изучаването на езици и писмените преводи...

Как да се подготвим

Въпросът, който всички писмени преводачи трябва да си зададат, е: „Как мога да предам посланието?“ Добрият превод трябва да въздейства на читателя по същия начин като оригиналния текст.

Предишни текстове за превод

Разгледайте текстовете от минали конкурси.

Архив

You can have a look at the winning translations and original texts from previous years.

Конкурс от 2021 г.

Победители в конкурса през 2021 г.

Днес Европейската комисия поздравява 27-те победители в организирания от нея конкурс по превод Juvenes Translatores за средношколци

Special mentions

поощрителни награди за отлични преводи

Новини

The main stages of the contest are:

 • 2 September - 20 October 2021

  Registration period for schools.

 • 1 November 2021

  Schools will be selected randomly. The list of selected schools will be published on this page.

 • 25 November 2021. 10.00-12.00 Central European Time.

  The online translation contest

 • Spring 2022

  Award ceremony

Документи

СвалиPDF - 372.9 KB
СвалиPDF - 615.4 KB
СвалиPDF - 283.6 KB