För att slå ett slag för språkinlärning och översättning

Om vi som bor i EU ska vara ”förenade i mångfald”, som EU:s eget motto säger, måste vi kunna fler språk än vårt modersmål.

Om du tycker det är roligt med främmande språk kan vår årliga översättningstävling Juvenes Translatores, som anordnats sedan 2007, vara något för dig.

Med språkkunskaper får man bättre kontakt med andra människor och större förståelse för andra kulturer. Med främmande språk i bagaget kan ni – morgondagens vuxna – lättare flytta inom EU för att studera eller jobba.

Studier visar att efterfrågan på översättning och översättare i EU ständigt växer. Ta chansen och häng på tåget! Med Juvenes Translatores vill vi slå ett slag för översättningskunskaper och visa hur översättning kan ”slå en bro” mellan olika språk när du lär dig språk.

För att hjälpa lärare och elever

Vissa skolor anordnar egna uttagningstävlingar, dels för att förvissa sig om att det verkligen är deras bästa elever som får delta i tävlingen, dels för att engagera fler än de fem elever som får delta i den riktiga tävlingen. Sådana initiativ lyfter fram översättning och språk på skolorna och engagerar lärare och elever från olika klasser.

För att stimulera till samarbete med skolor i andra länder

Juvenes Translatores har också blivit något av en språngbräda för andra språkliga och kulturella äventyr. Vissa deltagande skolor har till exempel börjat med elevutbyten.

Ett annat alternativ som kan vara intressant för din skola är vänskolekontakter på nätet.

Och varför inte kolla vår Facebooksida? Där hittar du senaste nytt om tävlingen och kan utbyta idéer med andra deltagare.