Για να προωθήσουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη μετάφραση...

Για να είναι οι Ευρωπαίοι "ενωμένοι μέσα από τη διαφορετικότητα" - σύμφωνα με το γνωστό σύνθημα της ΕΕ - θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και άλλες γλώσσες εκτός από τη δική τους.

Ο ετήσιος διαγωνισμός μετάφρασης Juvenes Translatores, που διεξάγεται από το 2007, σκοπό έχει να βοηθήσει όλους εσάς που διψάτε να μάθετε ξένες γλώσσες.

Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες, ερχόμαστε πιο κοντά στους άλλους και κατανοούμε καλύτερα την κουλτούρα τους. Επιπλέον, η εκμάθηση ξένων γλωσσών διευκολύνει εσάς – τους αυριανούς ενήλικες - να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε χώρες της Ευρώπης.

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η ζήτηση για μεταφράσεις και μεταφραστές αυξάνεται ολοένα περισσότερο στην Ευρώπη. Οι μαθητές θα πρέπει να προετοιμάζονται! Ο διαγωνισμός "Juvenes Translatores" ευαισθητοποιεί το κοινό στο πόσο σημαντικές είναι οι μεταφραστικές δεξιότητες και στο ότι ο ρόλος της μετάφρασης, ως "γέφυρας" ανάμεσα στις γλώσσες, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί στο πλαίσιο της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

... για να βοηθήσουμε τους καθηγητές και τους μαθητές...

Ορισμένα σχολεία διοργάνωσαν δικό τους τεστ προεπιλογής για να επιλέξουν και να στείλουν τους καλύτερους μαθητές τους στον διαγωνισμό, αλλά και για να δώσουν σε περισσότερους μαθητές από τους 5 που θα συμμετάσχουν επίσημα τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορούν να αναδειχθούν σε μια γιορτή της μετάφρασης και των ξένων γλωσσών στο σχολείο, στην οποία θα μπορούν να πάρουν μέρος καθηγητές και μαθητές διαφόρων τάξεων.

... και για να ενθαρρύνουμε την ανάληψη κοινών δράσεων με σχολεία του εξωτερικού

Ο διαγωνισμός Juvenes Translatores αποδείχθηκε εφαλτήριο και για άλλες γλωσσικές και πολιτισμικές πρωτοβουλίες. Έτσι, ορισμένα από τα συμμετέχοντα σχολεία ξεκίνησαν μέσω του διαγωνισμού ανταλλαγές εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται για τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής αδελφοποίησης "eTwinning".

Τέλος, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στη σελίδα μας στο Facebook. Θα σας βοηθήσει να είστε ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον διαγωνισμό, αλλά και να ανταλλάξετε ιδέες με άλλους συμμετέχοντες.