Soutěž propaguje výuku cizích jazyků a povolání překladatele...

Mottem EU je: Jednotní v rozmanitosti. Má-li tomu tak skutečně být, měli bychom vedle své mateřštiny znát i jiné jazyky.

Pro všechny, kdo propadli kouzlu cizích jazyků, je překladatelská soutěž Juvenes Translatores pořádaná každoročně již od roku 2007 to pravé.

Z dlouhodobého hlediska studium cizích jazyků lidi sbližuje a umožňuje jim pochopit kulturu jiných zemí. Díky znalosti cizích jazyků může dnešní mládež jednou bez obtíží studovat či dokonce pracovat v kterékoli evropské zemi.

Četné studie dokládají, že poptávka po překladech a po překladatelích v Evropě roste. Je tedy dobré, aby se na to studenti jazyků připravili! Soutěž Juvenes Translatores zvyšuje povědomí o významu překladatelských dovedností i o tom, že překlad má své nezastupitelné místo i v rámci studia jazyků.

...pomáhá učitelům a studentům...

Některé školy pořádají nejprve vlastní test, kterým vyberou ty nejlepší studenty do oficiální soutěže. Do testu se tak může zapojit více než 5 studentů, tzn. více než oficiální počet studentů, kteří se mohou za jednu školu soutěže účastnit. Podobné iniciativy se mohou stát oslavou překladu a jazyků na školách a zapojit učitele a studenty z různých tříd.

...podporuje společné aktivity škol z různých zemí

Na základě soutěže Juvenes Translatores vzniklo i mnoho dalších jazykových a kulturních akcí. Některé školy, které se soutěže účastnily, např. začaly organizovat výměnné vzdělávací pobyty.

Školy, které mají zájem o tento typ spolupráce, se mohou rovněž zapojit do iniciativy eTwinning.

Soutěž má také své facebookové stránky. Na nich se dozvíte novinky týkající se soutěže a můžete na nich zveřejnit své názory a podněty.