Ο διαγωνισμός Juvenes Translatores δίνει την ευκαιρία στους μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μοιράζονται με άλλους το πάθος τους για τις γλώσσες. Ορισμένα γραπτά πραγματικά μας εκπλήσσουν, καθώς οι μαθητές δείχνουν να αντιλαμβάνονται πως δεν πρέπει να κολλούν στις λέξεις αλλά να προσπαθούν να μεταδώσουν το βασικό μήνυμα του κειμένου.

Μπράβο λοιπόν στους μαθητές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους καθηγητές, οι οποίοι συχνά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των μαθητών τους.

Κατάλογος των νικητών

Belgique/België - καλύτερη μετάφραση 

Julie Holemans 

Institut Saint-Louis - Namur


България - καλύτερη μετάφραση

Деница Пенчева 

164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ - София


Česká republika - καλύτερη μετάφραση 

Simona Nevrklová 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě


Danmark - καλύτερη μετάφραση

Christian Schoubye 

Niels Brock HHX, Kultorvet - København


Deutschland - καλύτερη μετάφραση

Veronika Gräfe 

Fremdsprachenschule Deggendorf GmbH - Deggendorf


Eesti - καλύτερη μετάφραση

Ingeliis Siimsen 

Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium - Tallinn


Éire/Ireland - καλύτερη μετάφραση

Adela Hunt 

St Kilian's Community School - Bray


Ελλάδα - καλύτερη μετάφραση

Αθανάσιος Κυριακίδης 

Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου - Καβάλα


España - καλύτερη μετάφραση

Andrea Mochnác Tejera 

IES Gabriel Cisneros  - Móstoles


France  - καλύτερη μετάφραση

Nathalie Le Pennec 

Lycée Jeanne d'Arc  Clermont-Ferrand


Hrvatska - καλύτερη μετάφραση

Luka Planinić 

Pazinski kolegij - Pazin


Italia - καλύτερη μετάφραση

Sofia Silvestre 

Istituto Salesiano Don Bosco - Verona


Κύπρος - καλύτερη μετάφραση

Μάρκος Νικολάου 

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ' Δασούπολης - Λευκωσία


Latvija - καλύτερη μετάφραση

Rūta Bruževica 

Rīgas Angļu ģimnāzija - Rīga


Lietuva - καλύτερη μετάφραση

Emilija Svirinavičiūtė 

Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazija - Alytus


Luxembourg - καλύτερη μετάφραση

Juliana De Jesus Gonçalves 

Lycée de Garçons - Luxembourg


Magyarország - καλύτερη μετάφραση

Rapcsák Dalma 

Neumann János Középiskola és Kollégium - Eger


Malta - καλύτερη μετάφραση

Sephora Francalanza 

G.F. Abela Junior College - Msida


Nederland - καλύτερη μετάφραση

Romane Voet 

Het 4e Gymnasium - Amsterdam


Österreich - καλύτερη μετάφραση

Sophie Hollwöger 

Akademisches Gymnasium - Graz


Polska - καλύτερη μετάφραση  

Beata Skoczylas 

Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego - Leżajsk


Portugal - καλύτερη μετάφραση 

Francisca Sequeira Gonçalves 

Agrupamento de Escolas de João Araújo Correia - Peso da Régua


România - καλύτερη μετάφραση

Maria Flavia Tohăneanu 

Colegiul Naţional „Carol I” - Craiova


Slovenija - καλύτερη μετάφραση

Katja Logar 

Škofijska klasična gimnazija Zavod sv. Stanislava - Ljubljana


Slovensko - καλύτερη μετάφραση

Karolína Benková 

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu - Bratislava


Suomi/Finland - καλύτερη μετάφραση

Hanna Lehmonen 

Jyväskylän Lyseon lukio - Jyväskylä


Sverige - καλύτερη μετάφραση

Mikael Kolanowski 

Franska skolan - Stockholm


United Kingdom - καλύτερη μετάφραση

Jonah Cowen 

City of London School - London