Ο διαγωνισμός του 2013 βοήθησε 3.000 και πλέον εφήβους σε ολόκληρη την Ευρώπη να καταλάβουν πόσο ενδιαφέρον και όμορφο είναι το να ταξιδεύεις από τη μια γλώσσα στην άλλη.

Μεταφράζοντας τα κείμενα, οι νεαροί μαθητές έγιναν συγγραφείς αλλά και ντετέκτιβ, καθώς προσπαθούσαν να λύσουν τα μυστήρια και τις λεπτές αποχρώσεις της γλώσσας.
Όλα αυτά για να αναδειχθούν και να διερευνηθούν οι 552 πιθανοί γλωσσικοί συνδυασμοί των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ!

Κατάλογος των νικητών

Belgique/België - καλύτερη μετάφραση

Séni Van Hauwaert 

Koninklijk Atheneum 3 - Gent

България - καλύτερη μετάφραση

Лора Стоянова

Езикова гимназия "Пловдив"


Česká republika - καλύτερη μετάφραση

Jiří Pavlacký

Gymnázium Brno-Řečkovice - Brno


Danmark - καλύτερη μετάφραση 

Sarah Aaen 

Silkeborg Gymnasium - Silkeborg


Deutschland - καλύτερη μετάφραση

Jörn-Jakob Luhn 

Salzmannschule Schnepfenthal - Waltershausen


Eesti - καλύτερη μετάφραση

Rainer Urmas Maine 

Tallinna Reaalkool - Tallinn


Éire/Ireland - καλύτερη μετάφραση

Aileen Ní Ghloinn 

Coláiste Ide - An Daingean


Ελλάδα - καλύτερη μετάφραση

Γεώργιος Γρηγοριάδης 

Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη


España - καλύτερη μετάφραση

Marieta Plamenova Marinova 

IES Barrio Simancas - Madrid


France - καλύτερη μετάφραση

Sophie Petot-Rosa 

Cité Scolaire Internationale, Section Espagnole - Lyon


Hrvatska - καλύτερη μετάφραση

Ivana Busch 

XVI. Gimnazija - Zagreb


Italia - καλύτερη μετάφραση

Laura Barberis 

Liceo Internazionale Linguistico "Grazia Deledda" - Genova

Κύπρος - καλύτερη μετάφραση

Ρεβέκκα Μαυρομμάτη

Απεήτειο Λύκειο Αγρού - Λεμεσός


Latvija - καλύτερη μετάφραση

Valts Štolcers 

Līvānu 1.vidusskola - Līvāni


Lietuva - καλύτερη μετάφραση

Laura Baronaitė 

Pumpėnų vidurinė mokykla - Pumpėnai


Luxembourg  - καλύτερη μετάφραση

Aure Aflalo 

Athénée de Luxembourg - Luxembourg


Magyarország - καλύτερη μετάφραση

Olivér Székely 

Lauder Javne Iskola - Budapest


Malta - καλύτερη μετάφραση

Stephanie Debono 

St. Aloysius College - Birkirkara


Nederland - καλύτερη μετάφραση

Eireamhan Semple 

UWC Maastricht - Maastricht


Österreich - καλύτερη μετάφραση

Marianna Leszczyk 

BG 13 Fichtnergasse - Wien


Polska - καλύτερη μετάφραση

Patrycja Leszczenko 

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego - Kraków


Portugal - καλύτερη μετάφραση

Ana Gabriela Verdade 

Colégio Nossa Senhora da Assunção - Anadia


România - καλύτερη μετάφραση

Andreea Florina Săndiță 

Colegiul Naƫional Radu Greceanu - Slatina


Slovenija - καλύτερη μετάφραση

Mateja Drev 

Prva gimnazija Maribor - Maribor


Slovensko -  καλύτερη μετάφραση

Izabela Karelová 

Spojená škola Tilgnerova 14 - Bratislava


Suomi/Finland -  καλύτερη μετάφραση

Lasse Lipsanen 

Luostarivuoren lukio - Turku


Sverige - καλύτερη μετάφραση

Sebastian Andersson 

Fria läroverken Karlstad - Karlstad


United Kingdom - καλύτερη μετάφραση

Walker Thompson 

Westminster School - London