27 φωτεινές κουκίδες, μία για κάθε άριστη μετάφραση που χάρισε την πρώτη θέση στους νικητές της 6ης χρονιάς του διαγωνισμού

Χάρη στον διαγωνισμό Juvenes Translatores, μαθητές, καθηγητές και μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Αυτό που τους ενώνει είναι η αγάπη τους για τις γλώσσες και η προθυμία τους να αναμετρηθούν με ένα δύσκολο στοίχημα: τη μεταφορά μηνυμάτων και συναισθημάτων από τη μια γλώσσα στην άλλη με αυθεντικό τρόπο.

Παρόλο που μερικές φορές η μετάφραση είναι ένα δύσκολο έργο, ταυτόχρονα είναι και μια τέχνη που απαιτεί ευελιξία και διαρκή ανανέωση.

Κατάλογος των νικητών

Belgique/België - καλύτερη μετάφραση

Juliette Louvegny 
Collège du Christ-Roi - Ottignies

България - καλύτερη μετάφραση

Пламена Малева
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Велико Търново

Česká republika - καλύτερη μετάφραση

Daniela Ottová
Gymnázium a Střední odborná škola - Jilemnice

Danmark - καλύτερη μετάφραση

Maria Priego Christiansen 
Rybners stx - Esbjerg

Deutschland - καλύτερη μετάφραση

Valentin Donath 

Salzmannschule Schnepfenthal - Waltershausen

Eesti - καλύτερη μετάφραση

Eeva Aleksejev 

Gustav Adolfi Gümnaasium - Tallinn

Éire/Ireland - καλύτερη μετάφραση

Maeve Walsh 
Loreto High School Beaufort - Dublin

Ελλάδα - καλύτερη μετάφραση

Μαρία Φανή Δεδεμπίλη 

Γενικό Λύκειο Βέλου - Βέλο Κορινθίας

España - καλύτερη μετάφραση

Jaime Bas Domínguez 

IES El Burgo de Las Rozas
Madrid

France - καλύτερη μετάφραση

Lou Barra-Thibaudeau 

Lycée Victor Hugo - Poitiers

Italia -  καλύτερη μετάφραση

Francesca Magri 

Liceo Linguistico Europeo paritario S.B Capitanio - Bergamo

Κύπρος - καλύτερη μετάφραση

Μαρία Μυριανθοπούλου 

Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α - Λευκωσία

Latvija - καλύτερη μετάφραση

Elvis Ruža 

Mērsraga vidusskola - Mērsrags

Lietuva - καλύτερη μετάφραση

Giedrė Pupšytė 

Žemaičių Naumiesčio gimnazija - Šilutės rajonas

Luxembourg - καλύτερη μετάφραση

Sophie Schmiz 

Athénée de Luxembourg - Luxembourg

Magyarország - καλύτερη μετάφραση

Erkel Ferenc

Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola - Gyula

Malta - καλύτερη μετάφραση

Janice Valentina Bonnici 

G.F. Abela Junior College - Msida

Nederland - καλύτερη μετάφραση

Anne-Mieke Thieme 

Marnix College - Ede

Österreich - καλύτερη μετάφραση

Sophie Maurer 

Sir-Karl-Popper-Schule/Wiedner Gymnasium - Wien

Polska - καλύτερη μετάφραση

Urszula Iskrzycka 

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki - Mikołów

Portugal - καλύτερη μετάφραση

Catarina Pinto 

Escola Secundária de Rio Tinto - Rio Tinto

România - καλύτερη μετάφραση

Diana Alexandra Amariei 

Liceul Teoretic Sfantu-Nicolae - Gheorgheni

Slovenija - καλύτερη μετάφραση

Gita Mihelčič 

Gimnazija in srednja šola Kočevje - Kočevje

Slovensko - καλύτερη μετάφραση

Lenka Mišíková 

Gymnázium bilingválne - Žilina

Suomi/Finland - καλύτερη μετάφραση

Annika Metso 

Puolalanmäen lukio - Turku

Sverige - καλύτερη μετάφραση

Agnes Forsberg 

Johannes Hedberggymnasiet - Helsingborg

United Kingdom - καλύτερη μετάφραση

Angus Russell 

City of London School - London