Ο δεύτερος διαγωνισμός Juvenes Translatores πραγματοποιήθηκε σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008:

  • 593 συμμετέχοντα σχολεία
  • 2.247 διαγωνιζόμενοι μαθητές
  • 147 διαφορετικά ζεύγη γλωσσών

Ο δεύτερος διαγωνισμός ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για όλους μας εδώ στην Επιτροπή. Αν κρίνουμε δε από τα σχόλια που λάβαμε, φαίνεται πως το ίδιο αισθάνθηκαν και οι συμμετέχοντες.

Επιπλέον, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ορισμένα σχολεία εμπνεύστηκαν από την εμπειρία αυτή για να διοργανώσουν ανταλλαγές με αντίστοιχα σχολεία του εξωτερικού. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιου είδους πρωτοβουλίες στο μέλλον.

Κατάλογος των νικητών

Belgique/België - võidutöö 

Laetitia Lévêque

Institut Saint-Ferdinand - Jemappes

България - võidutöö 

Стефани Ханджийска

164 гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес"
София

Česká republika - võidutöö 

Ludvík Pouzar

Gymnázium Jírovcova - České Budějovice

Danmark - võidutöö 

Julie Carina Trasbo Jelgren

Roskilde Katedralskole - Roskilde

Deutschland - võidutöö 

Anika Richter 

Salzmannschule Schnepfenthal Staatliches Spezialgymnasium für Sprachen - Waltershausen- Schnepfenthal

Eesti - võidutöö 

Kairi Kangro 

Hugo Treffneri Gümnaasium - Tartu

Éire/Ireland - võidutöö 

Marian Madden 

Coláiste Chiaráin - Limerick

Ελλάδα - võidutöö 

ΜΑΡΙΑ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ 

5th High School of Iraklion - Iraklion

España - võidutöö 

Samuel Darriba Real 

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes - Lugo

France - võidutöö 

Fabian Schmidt

Lycée Bartholdi - Colmar

Italia - võidutöö 

Riccardo Gasparetto Stori  

Liceo "Leopardi-Majorana" - Pordenone

Κύπρος/Kıbrıs - võidutöö 

Ανδρέας Ανδρέου 

High school of Solea - Solea, Nicosia

Latvija - võidutöö 

Agnija Lāce 

Rīgas 85. vidusskola - Rīga

Lietuva - võidutöö 

Julius Juodakis 

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija - Vilnius

Luxembourg - võidutöö 

Nina Hentzen

Lycée Aline Mayrisch - Luxembourg

Magyarország - võidutöö 

Matei Anna 

Madách Imre Gimnázium - Budapest

Malta - võidutöö 

Paula Schembri 

Junior College - L-Imsida

Nederland - võidutöö 

Francien Homan 

Maartenscollege Haren - Groningen

Österreich - võidutöö 

MonaSchönauer 

Akademisches Gymnasium - Graz

Polska - võidutöö 

Weronika Danecka 

VIII Liceum Ogólnoształcące im. A. Asnyka - Łółdź

Portugal - võidutöö 

Luis Filipe Machado Costa

Colégio Nossa Senhora da Assunção - Anadia

România - võidutöö 

Raluca Maria Ionescu

Grup Scolar "Ferdinand I" - Curtea de Arges

Slovenija - võidutöö 

MašaKlemenčič 

Gimnazija Poljane - Ljubljana

Slovensko - võidutöö 

FrederikaKaššová 

Gymnazium Ivana Bellu - Handlová

Suomi/Finland - võidutöö 

Tytti Rinkari 

Tammerkosken lukio - Tampere

Sverige - võidutöö 

Oskar Lindbom 

Rosendalsgymnasiet - Uppsala

United Kingdom - võidutöö 

Sabrina Vashisht 

North London Collegiate School - Edgware