Περιεχόμενα σελίδας

Belgique/België - καλύτερη μετάφραση 

Gaëlle Deglain 

Institut de la Vierge Fidele - Bruxelles

България - καλύτερη μετάφραση 

Юлия Иванова

ГПЧЕ "Симеон Радев" - Перник

Česká republika - καλύτερη μετάφραση

Amra Čauševič

Gymnázium Dr.Josefa Pekaře - Mladá Boleslav

Danmark - καλύτερη μετάφραση

Isabella Dahlberg

Rysensteen Gymnasium - Kobenhavn V

Deutschland - καλύτερη μετάφραση 

Stephanie Wörrlein 

Gymnasium Carolinum Ansbach - Ansbach

Eesti - καλύτερη μετάφραση 

Heili Hein 

Hugo Treffneri Gümnaasium - Tartu

Éire/Ireland - καλύτερη μετάφραση

Micheál Mag Fhionntaigh 

Colaiste Phobail Cholmcille - Dhún na nGall

Ελλάδα - καλύτερη μετάφραση 

ΑΥΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑ

España - καλύτερη μετάφραση 

Natalia Rubio 

Ursulinas (Urkide) - Vitoria

France - καλύτερη μετάφραση 

Aelaig YVET 

Lycée François Rabelais - Saint Brieuc

Italia - καλύτερη μετάφραση 

Marta Talevi 

Istituto Superiore "Cambi-Serrani" - Falconara

Κύπρος/Kıbrıs - καλύτερη μετάφραση 

Άντρη Τσιουτή 

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ - Σολέα Λευκωσία

Latvija - καλύτερη μετάφραση 

Artūrs Blese 

Ilmara Gaiša Kokneses vidusskola - Aizkraukles rajons

Lietuva - καλύτερη μετάφραση 

Julija Gvardinskaite 

Kauno "Saules" Gimnazija - Kaunas

Luxembourg - καλύτερη μετάφραση 

Steven Koener 

Europäische Schule Luxembourg - Luxembourg

Magyarország - καλύτερη μετάφραση 

Anna Gruber 

Krúdy Gyula Gimnázium,Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola - Győr

Malta - καλύτερη μετάφραση 

Thomas Bugeja

De la Salle College Sixth Form - Birgu

Nederland - καλύτερη μετάφραση 

Jarno Florusse 

Johan de Witt-gymnasium - Dordrecht

Österreich - καλύτερη μετάφραση 

Helene Walch 

HLW Linz-Auhof - Linz

Polska - καλύτερη μετάφραση 

Marta Szymczyk 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika - Będzin

Portugal - καλύτερη μετάφραση 

Carolina Pinheiro 

Escola Secundária c/ 3o Ciclo Júlio Dinis - Ovar

România - καλύτερη μετάφραση 

Florea Radu 

Colegiul National "Mihail Kogalniceanu" - Galati

Slovenija - καλύτερη μετάφραση 

Urška Učakar 

Gimnazija Poljane - Ljubljana

Slovensko - καλύτερη μετάφραση 

Martina Mašanová 

Obchodná akadémia Trnava - Trnava

Suomi/Finland - καλύτερη μετάφραση 

Emma-Karoliina Kurki 

Ulvilan lukio - Ulvila

Sverige - καλύτερη μετάφραση 

Lotta Näätsaari 

Furuhedsskolan - Kalix

United Kingdom - καλύτερη μετάφραση

Coralie sharpe

Barnsley College - Barnsley