Smegenų mankštai – vertimo kliūčių ruožas

Vertimas – tai Europos kalba
Umberto Eco

Vertėjai raštu, kitaip negu vertėjai žodžiu, verčia rašytinius tekstus. Natūraliausiai ir sklandžiausiai išversti pavyksta tiems vertėjams, kurie verčia iš užsienio kalbos į tą kalbą, kurią moka geriausiai (paprastai – nors ne visada – į savo gimtąją kalbą). Bet kaipgi vertėjo raštu darbas atrodo iš arčiau?

Minties perteikimas

Visi vertėjai turi pagalvoti, kaip perteikti mintį. Geras vertimas skaitytojui turėtų kelti tokius pačius jausmus, kaip ir originalus tekstas.

Jei skaitydami originalą nusišypsojote ar jis sužadino jūsų smalsumą, tokias pačias emocijas turėtų sukelti ir vertimas. Tai reiškia, kad vertėjas turi suprasti ne vien atskirus žodžius, gramatiką ir struktūrą. Jis turi puikiai suvokti autoriaus mintį. Geri vertėjai jaučia kontekstą, stilių ir subtilius prasmės niuansus.

Įvairių sričių žinios

Verčiant, pavyzdžiui, tekstą apie elektroniką arba mediciną gali prireikti tam tikro techninių dalykų išmanymo. O kad būtų galima atkurti rimą arba perteikti žodžių žaismą, būtinas dviejų kultūrų supratimas ir stilistinės žinios.

Teksto pritaikymas prie naujos aplinkos

Kiekviena kalba įsišaknijusi savitoje kultūrinėje, socialinėje ir geografinėje aplinkoje. Todėl kartais vertėjai turi sukurti naujų žodžių, jei jų kalboje nėra kai kurių sąvokų atitikmenų. Be to, labai su tam tikra kultūra susiję tekstai turi būti pritaikyti, kad juos suprastų kitos kultūros ar geografinės srities atstovai. Tai vadinama lokalizavimu.

Gyvoji kalba

Žodžiai ir posakiai sparčiai kinta. Kyla naujų idėjų ir kas nors išrandama, esami žodžiai pradedami vartoti kita reikšme, todėl vertėjai yra priversti rasti naujų būdų, kaip perteikti šias sąvokas savo kalba. Tai vienas iš sunkiausių, bet kartu patraukliausių vertimo aspektų.

Atminkite, kad pasitikrinti žodžio reikšmę žodyne neužtenka. Vartojimo kontekstas gali nulemti, kad pasirinksite visai kitokį žodį.

Nekantraujate pabandyti?

Siūlome išbandyti, koks yra profesionalaus vertėjo darbas. Vertinsime jūsų:

  • vertimo tikslumą,
  • gebėjimą tinkamai vartoti terminus,
  • gebėjimą sklandžiai rašyti pasirinkta kalba, t.y. bendrą jūsų vertimo aiškumą,
  • rastų vertimo sprendimų kūrybiškumą.

Keli ankstesnių konkursų pavyzdžiai

Kad padėtume jums pasirengti, pateikiame kelis pavyzdžius iš ankstesnių konkursų.

Rimai

Į 2011m. tekstą prancūzų kalba buvo įtraukta nelengva rimuotos frazės vertimo užduotis. Čia pateikiame kelis sėkmingus sprendimus įvairiomis kalbomis.

2008m. tekste anglų kalba buvo paminėti du anglų dialektai – „cockney“ ir „geordie“. Kaip galėtume versti šiuos pavadinimus į kitas kalbas? Ar galima tikėtis, kad neanglakalbiai skaitytojai žinos šiuos dialektus?

Galime versti trimis būdais.

  • Jei manome, kad skaitytojui sąvokos „cockney“ ir „geordie“ bus gana gerai žinomos, jas galime perrašyti – kokni ir džordi.
  • Taip pat galėtume pridėti trumpą paaiškinimą: „Kokni ir džordi – tai dialektai, kuriais kalbama Londone ir Šiaurės Rytų Anglijoje“.
  • Ir netgi galėtume „cockney“ ir „geordie“ pakeistidviejų savo kalbos dialektų pavadinimais (pavyzdžiui, anykštėnų ir telšiškių).

Panašų pavyzdį galima rasti 2013m. tekste ispanų kalba, kuriame pavartotas žodis „manchegos“. Lietuviškai jis verstinas „lamančiečiai“, bet jei atitinkamo daiktavardžio vertėjo kalboje nėra, jis turės būti pakeistas paaiškinimu – „La Mančos gyventojai“.

Verčiant visuomet kyla pavojus per medžius nematyti miško. Galite labai vykusiai surimuoti arba perteikti idiomos reikšmę, bet taip pat turite įvertinti, kas geriausia tame kontekste. Pavyzdžiui, koks funkcinis stilius tinkamiausias? Ar tikslinga vartoti slengą, archaišką kalbą arba žargoną? Rasti teisingą sprendimą – labai nelengva.

Ankstesniais metais laimėtojais dažnai paskelbti vertėjai, kurių sklandus buvo visas išverstas tekstas, tad svarbu nepamiršti stilistinio vientisumo. Amžinas klausimas – kaip neiškraipyti originalo ir tuo pat metu sklandžiai rašyti savo kalba, vertimą pagyvinant idiomomis.

Pirminė moksleivių atranka

Kadangi konkurse gali dalyvauti tik penki vienos mokyklos moksleiviai, mokyklos gali surengti savo pirminę atranką. Jos taip pat gali išrinkti po vieną visų mokykloje mokomų užsienio kalbų moksleivį.

Keli naudingi patarimai

Į gimtąją arba tą kalbą, kurią moka geriausiai, verčiantys moksleiviai visuomet bus gerokai pranašesni už moksleivius, užsimojusius versti į užsienio kalbą. Kad galėtumėte tikrai gerai rašyti kalba, į kurią verčiate, jums reikia labai išsilavinusio žmogaus, kuriam ta kalba gimtoji, įgūdžių.

Sklandžiai rašyti svarbiausia, todėl gali būti naudinga, kad moksleivius konkursui drauge rengtų užsienio kalbų ir gimtosios kalbos mokytojai.

Nepamirškite, kad lotynų ir senosios graikų kalbos besimokantys moksleiviai gali pritaikyti savo vertimo raštu įgūdžius šiuolaikinėms kalboms!