Teksty do przetłumaczenia

Test tłumaczeniowy. Teksty źródłowe oznaczone będą w górnej części strony liczbą „2020” oraz kodem danego języka źródłowego.

Dodatkowe instrukcje dotyczące dnia konkursu

Dokument ten, dostępny we wszystkich językach, zawiera szczegółowe instrukcje mające pomóc nauczycielom i uczniom wybranych szkół w przygotowaniu się do konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores, który odbędzie się we czwartek, 26 listopada 2020 r.

Lista wylosowanych szkół

Juvenes Translatores - Edycja 2020 - Lista wylosowanych szkół