Νικητές

Νικητές

Συγχαρητήρια στους 28 νικητές του 12ου μεταφραστικού διαγωνισμού Juvenes Translatores της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης!

Κανόνες και οδηγίες

Κανόνες και οδηγίες

Κανόνες καθοδήγησης για όλα τα στάδια του διαγωνισμού.

Κατάλογος επιλεγέντων σχολείων

Κατάλογος επιλεγέντων σχολείων

Juvenes Translatores - Διαγωνισμός 2018 - Κατάλογος επιλεγέντων σχολείων

Κείμενα προς μετάφραση

Κείμενα προς μετάφραση

Στο πάνω μέρος του κειμένου θα αναγράφεται «2018», καθώς και ο κωδικός της γλώσσας του πρωτοτύπου.

Τμήματα