Onder de naam Juvenes Translatores 2018 houdt het directoraat-generaal Vertaling (DG Vertaling) van de Europese Commissie een vertaalwedstrijd voor scholen in de Europese Unie. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen:

  •  voorbereiding
  • vertaaltoets
  • prijsuitreiking

Een uitgebreide beschrijving van de regels en instructies voor elk onderdeel wordt gegeven in de punten 1 t/m 8.

DownloadenPDF - 358 KB

Afdelingen