Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ Μετάφρασης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον διαγωνισμό Juvenes Translatores 2018, έναν μεταφραστικό διαγωνισμό για τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά στάδια του διαγωνισμού είναι τα εξής:

  • η προετοιμασία
  • η δοκιμασία της μετάφρασης και
  • η τελετή απονομής των βραβείων.

Οι λεπτομερείς κανόνες και οδηγίες για κάθε στάδιο καθορίζονται παρακάτω, στις ενότητες 1-8.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 429.9 KB

Τμήματα