Zajęcia wirtualne

Zajęcia prowadzone przez internet mają charakter uzupełniający w stosunku do zajęć stacjonarnych.

Za pomocą wideokonferencji doświadczeni tłumacze z naszej dyrekcji prowadzą zajęcia dla studentów z całego świata.

Do udziału w zajęciach potrzebny jest odpowiedni system wideokonferencji. W naszych wirtualnych zajęciach uczestniczą już studenci z 35 uniwersytetów.

Zajęcia wirtualne – wideo

[node:62795:view-mode:teaser]

Kontakt

 

Speech Repository 2.0

Baza przemówień Speech Repository 2.0 została opracowana przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych. To duży zbiór audiowizualnych materiałów szkoleniowych dla wykładowców i studentów w dziedzinie tłumaczenia konferencyjnego.

Baza zawiera nagrania fragmentów konferencji i innych ogólnodostępnych posiedzeń oraz przemówienia nagrane przez tłumaczy ustnych z instytucji europejskich w celach szkoleniowych. Nagrania są podzielone według języka, poziomu trudności, rodzaju tłumaczenia oraz tematu.

Baza zawiera około 3 tys. nagrań. Można w niej znaleźć przemówienia we wszystkich 24 językach urzędowych UE, w niektórych językach krajów kandydujących, a także w rosyjskim, arabskim i chińskim.

Zbiór przemówień – wideo 

Speech Repository

Kontakt

SCICtrain

Na stronie SCICtrain dostępne są filmy wideo przeznaczone dla studentów i wykładowców, dotyczące technik, narzędzi i zasobów wykorzystywanych do tłumaczenia ustnego. 

 

Podcasty

Podcasty nagrane przez tłumaczy ustnych Komisji Europejskiej dotyczą najróżniejszych tematów związanych z tłumaczeniem ustnym: od kwestii technicznych po rozważania bardziej ogólnej natury. Od doświadczonych tłumaczy można na przykład dowiedzieć się, jak wygląda praca na dużych konferencjach międzynarodowych.

Podbean Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych

Materiały do ćwiczeń

ORCIT: Online Resources for Conference Interpreter Training

CVCE: Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe

Wake Forest University – zbiór przemówień

European Commission Audiovisual Services

EuroparlTV

Transmisje Rady

Departamenty