Alle financieringsmogelijkheden voor onderwijs en opleiding ontdekken

Soorten financieringsmogelijkheden en waar ze te vinden zijn.

Financieringsprogramma Erasmus+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.

Financieringspartners zoeken

Partners zoeken voor EU-financieringsmogelijkheden in het onderwijs.

Gefinancierde projecten zoeken

Eerder door Erasmus+ of het Europees Sociaal Fonds gefinancierde projecten zoeken.