Eolas faoin maoiniú ar fad atá ar fáil i réimse an oideachais agus na hoiliúna

Na cineálacha maoinithe atá ar fáil agus conas teacht orthu.

An clár maoiniúcháin Erasmus+

Is é Erasmus+ an clár atá ag an Aontas Eorpach chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt san Eoraip.

Comhpháirtithe maoiniúcháin a aimsiú

Comhpháirtithe a aimsiú le haghaidh deiseanna maoiniúcháin ón Aontas Eorpach i réimse an oideachais

Tionscadail dár tugadh maoiniú a aimsiú

Tionscadail a fuair maoiniú roimhe seo faoin gclár Erasmus+ agus faoi Chiste Sóisialta na hEorpa.