Βρείτε όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Είδη ευκαιριών χρηματοδότησης και πού πρέπει να τις αναζητήσετε.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.

Βρείτε χρηματοδοτικούς εταίρους

Βρείτε εταίρους για δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης

Βρείτε χρηματοδοτηθέντα σχέδια

Βρείτε παλαιότερα σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Reform support for inclusive education projects

The Commission provides support on improving the governance, quality and flexibility of adult education.