Vad går det ut på?

Det mesta av EU:s medel går till organisationer från olika länder som samarbetar. Det finns olika partnersöktjänster som kan hjälpa dig att hitta organisationer som vill gå samman om ett projektförslag. Du kan också själv annonsera hos söktjänsterna.

Var hittar jag partner inom utbildning?

Nationella programkontor

De nationella Erasmuskontoren kan hjälpa dig att hitta projektpartner. 

Läs mer om hur programkontoren kan hjälpa dig att hitta en partner

Projektdatabasen för Erasmus+

I projektdatabasen hittar du Erasmusprojekt och kontaktuppgifter till de deltagande organisationerna.

Partner för ungdomsprojekt

Otlas är en databas för internationella partnerskap där du hittar organisationer och informella grupper som arbetar med ungdomsprojekt.

Partner för skolprojekt

eTwinning är ett nätverk för lärare och annan skolpersonal där du kan hitta partner för projekt på och utanför nätet.

School Education Gateway är en samarbetsplattform för lärare där du hittar information om

Partner för vuxenutbildningsprojekt

Via Epales partnersöktjänst kan du utbyta idéer och nätverka med organisationer och enskilda som arbetar med vuxenutbildning. 

Partner för yrkesutbildningsprojekt

Europeiska alliansen för lärlingsutbildning verkar för bättre lärlingsutbildningar i Europa. Här kan du också hitta partner för yrkesutbildningsprojekt.

Europeiska veckan för yrkesutbildning stöder nätverkande och samarbete mellan studerande, föräldrar, företag, utbildningsanordnare, vuxenutbildningsorganisationer, yrkesorganisationer, forskare, yrkesvägledare och myndigheter.