Informacje ogólne

Większość funduszy UE przyznawana jest na projekty polegające na współpracy organizacji z różnych krajów. Istnieją liczne serwisy wyszukiwania partnerów. Można w nich znaleźć organizacje zainteresowane udziałem w tym samym zaproszeniu do składania ofert lub opublikować własną ofertę współpracy.

Gdzie znaleźć partnerów w dziedzinie edukacji?

Agencje krajowe programu Erasmus+

Agencje krajowe programu Erasmus+ mieszczą się w krajach uczestniczących w programie i mogą pomóc w wyszukaniu partnerów do projektów. 

Dowiedz się więcej o tym, jak agencje krajowe mogą pomóc w znalezieniu partnera

Baza wyników projektów Erasmus+

Program Erasmus+ udostępnia bazę danych na temat wyników projektów, w której można znaleźć szczegółowe informacje o wcześniejszych projektach Erasmus oraz dane kontaktowe uczestniczących w nich organizacji.

Partnerzy w projektach dotyczących młodzieży

Otlas jest platformą dla partnerstw międzynarodowych, na której można znaleźć organizacje i nieformalne grupy robocze zajmujące się projektami dotyczącymi młodzieży.

Partnerzy do projektów w szkołach europejskich

eTwinning to społeczność internetowa dla nauczycieli i pracowników szkół, na której można znaleźć potencjalnych partnerów do projektów realizowanych w internecie i nie tylko.

School Education Gateway to platforma współpracy online dla nauczycieli, na której można wyszukiwać partnerów na potrzeby:

Partnerzy w projektach kształcenia dorosłych

Dzięki serwisowi EPALE partner search można wymieniać się pomysłami i nawiązywać kontakty z osobami prywatnymi i organizacjami zajmującymi się kształceniem dorosłych. 

Partnerzy w projektach szkolenia zawodowego

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego to sieć, której celem jest poprawa jakości przyuczania do zawodu w Europie. Na stronie sojuszu można znaleźć ewentualnych partnerów do projektów dotyczących kształcenia zawodowego.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych służy nawiązywaniu kontaktów i współpracy między uczniami, rodzicami, przedsiębiorstwami, instytucjami oświatowymi, organizacjami kształcenia dorosłych, izbami handlowymi i innymi organizacjami zawodowymi, naukowcami, doradcami zawodowymi i organami administracji publicznej.