Apžvalga

Didžioji ES finansavimo dalis susijusi su skirtingų šalių organizacijų bendradarbiavimu. Yra įvairių partnerių paieškos paslaugų, kurios gali padėti rasti siūlomoje veikloje pageidaujančių dalyvauti organizacijų arba paskelbti jūsų pačių bendradarbiavimo pasiūlymus.

Kur rasti švietimo srities partnerių

„Erasmus+“ nacionalinės agentūros

Programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros yra įsisteigusios šioje programoje dalyvaujančiose šalyse ir gali padėti susirasti projektų partnerių. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip nacionalinės agentūros gali padėti rasti partnerių

„Erasmus+“ projektų rezultatų duomenų bazė

Yra parengta programos „Erasmus+“ projektų rezultatų duomenų bazė, kurioje pateikta ankstesnių „Erasmus“ projektų informacija ir kontaktiniai duomenys dalyvaujančioms organizacijoms.

Jaunimo projektų partneriai

Otlas – tai tarptautinės partnerystės platforma, kurioje galite rasti su jaunimo projektais dirbančių organizacijų ir neformalių grupių.

Europos mokyklų projektų partneriai

eTwinning yra internetinė mokytojų ir kitų mokyklų darbuotojų bendruomenė, kurioje galite rasti partnerių internetiniams ir kitokiems projektams.

Portalas School Education Gateway („Mokyklinio ugdymo sąsaja“) yra internetinė bendradarbiavimo platforma mokyklų švietimo darbuotojams, kurioje galima rasti partnerių paieškos platformų, skirtų ieškoti

Suaugusiųjų mokymosi projektų partneriai

Taip pat galima keisis idėjomis ir ieškoti galimybių užmegzti ryšius su asmenimis arba organizacijomis, kurių veikla susijusi su suaugusiųjų švietimu, naudojantis EPALE partnerių paieška

Profesinio mokymo srities partneriai

Europos pameistrystės aljansas yra tinklas, siekiantis tobulinti pameistrystės galimybes Europoje. Čia galima rasti profesinio mokymo projektų partnerių.

Rengiant Europos profesinių gebėjimų savaitę remiamas besimokančiųjų, tėvų, įmonių, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų, suaugusiųjų švietimo organizacijų, profesinių rūmų ir kitų profesinių organizacijų, mokslo darbuotojų, karjeros konsultantų ir viešosios valdžios institucijų ryšių mezgimas ir bendradarbiavimas.