EU-rahoitusta yhteistyöhankkeille

EU-rahoitusta myönnetään useimmiten hankkeille, joissa on mukana organisaatioita useasta maasta. Yhteistyökumppania voi etsiä joko erilaisilla hakupalveluilla tai julkaisemalla oman ilmoituksen, jolla haetaan hankekumppania.

Koulutusalan hankekumppanien haku

Kansalliset Erasmus+ -toimistot

Kussakin Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa on kansallinen toimisto, joka voi auttaa hankekumppanin haussa. 

Kansalliset toimistot – yhteydenotot

Erasmus+ -hanketietokanta

Tiedot Erasmus+ -tukea saaneista hankkeista on koottu hanketietokantaan, josta löytyvät myös mukana olleiden organisaatioiden yhteystiedot.

Nuorisoalan hankkeet

Otlas-sivuston avulla voi hakea nuorisoalalla toimivia organisaatioita ja epävirallisia ryhmiä kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Koulujen yhteistyöhankkeet

eTwinning on koulujen opettajien ja muun henkilöstön verkkoyhteisö, josta voi hakea yhteistyökumppaneita kouluopetushankkeisiin. Yhteistyöhankkeet voidaan toteuttaa myös verkossa.

School Education Gateway on opettajille ja kouluopetuksen asiantuntijoille tarkoitettu yhteistyöalusta. Portaalin kautta voi hakea kumppaneita muun muassa

Aikuiskoulutushankkeet

Aikuiskoulutusalan yhteistyökumppaneita (yksittäisiä asiantuntijoita ja organisaatioita) voi hakea EPALE-hakupalvelun avulla. 

Ammattikoulutushankkeet

Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä on verkosto, jonka tavoitteena on kehittää oppisopimuskoulutuksen laatua Euroopassa. Sen kautta voi hakea kumppaneita ammatillisen koulutuksen yhteistyöhankkeisiin.

Euroopan ammattitaitoviikko edistää yhteistyötä ja verkostoitumista ammatillisen koulutuksen sidosryhmien välillä (opettajat, opiskelijat, opiskelijoiden vanhemmat, yritykset, oppilaitokset, aikuiskoulutuslaitokset, ammatilliset ja ammattialojen järjestöjen, tutkijat, työvoimaneuvojat, viranomaiset yms.).