Conas tionscadail dár tugadh maoiniú a aimsiú

Is féidir leat eolas a fháil freisin faoi na tionscadail a chruthaigh go maith ó thaobh dlúthbhaint a bheith acu le beartais, cumas cumarsáide, tionchar nó dearadh de. 


Is bunachar sonraí é Ardán na dtorthaí ar thionscadail Erasmus+ ina bhfuil cur síos, torthaí agus sonraí teagmhála i leith gach tionscadal a maoiníodh faoin gclár Erasmus+ chomh maith le roinnt de na tionscadail a maoiníodh faoi na cláir a tháinig roimhe i réimse an oideachais, na hoiliúna, na hóige agus an spóirt.

Sa bhunachar sonraí de thionscadail a rinneadh faoi Chiste Sóisialta na hEorpa tá eolas faoi na tionscadail a maoiníodh roimhe seo ar fud na hEorpa a bhí dírithe ar oideachas a fheabhsú.