Programy wsparcia finansowego

Komisja Europejska udostępnia środki finansowe na realizację projektów i działalność organizacji. Publikuje w tym celu zaproszenia do składania wniosków. Finansowanie dotyczy różnych projektów i programów w wielu dziedzinach, również w obszarze edukacji.

Środki finansowe są przyznawane za pośrednictwem działań zdecentralizowanych i scentralizowanych:

  • działania zdecentralizowane są zarządzane na poziomie krajowym przez agencje krajowe z siedzibą w krajach UE
  • działania scentralizowane są zarządzane na poziomie europejskim przez Komisję Europejską.

Agencje krajowe nie są częścią instytucji UE. Są to podmioty prawne utworzone w celu wykonywania szczególnych zadań technicznych i naukowych. Pomagają one Komisji Europejskiej we wdrażaniu polityki w różnych obszarach.

Znajdź agencję krajową

Możliwości finansowania w dziedzinie edukacji

Wsparcie finansowe w dziedzinie kształcenia i szkolenia można uzyskać ze środków programu Erasmus+. Jest to program finansowania wspierający działania w zakresie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Komisja Europejska odpowiada za strategię programu i nadzór nad jego realizacją.

Możliwości finansowania w dziedzinie edukacji

Więcej informacji o programie Erasmus+

Działania scentralizowane są zarządzane na poziomie europejskim przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Listę działań scentralizowanych można znaleźć w portalu Komisji Europejskiej poświęconym finansowaniu i możliwościom udziału w przetargach

Informacje o działaniach zdecentralizowanych można znaleźć na stronach agencji krajowych

Zatrudnienie, umiejętności i szkolenia

Zaproszenia do składania wniosków w zakresie umiejętności i szkoleń można również znaleźć za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Wyszukiwanie możliwości finansowania w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Badania naukowe

W ramach działań Maria Skłodowska-Curie (MSCA) granty mogą uzyskać badacze na różnych etapach kariery – zarówno doktoranci, jak i doświadczeni naukowcy.