Il-programmi ta’ finanzjament

Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi finanzjament għal proġetti u organizzazzjonijiet fil-forma ta’ sejħa għal proposti. Il-finanzjament huwa pprovdut għal firxa vasta ta’ proġetti u programmi li jkopru firxa wiesgħa ta’ oqsma, inkluża l-edukazzjoni.

Il-finanzjament isir permezz ta’ azzjonijiet deċentralizzati u ċentralizzati

  • l-azzjonijiet deċentralizzati huma mmaniġġjati fil-livell nazzjonali minn aġenziji nazzjonali li jinsabu fil-pajjiżi tal-UE
  • l-azzjonijiet ċentralizzati huma mmaniġġjati fil-livell Ewropew mill-Kummissjoni Ewropea

L-aġenziji nazzjonali huma separati mill-istituzzjonijiet tal-UE. Dawn huma entitajiet legali stabbiliti biex iwettqu kompiti tekniċi u xjentifiċi speċifiċi li jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea twettaq il-politiki.

Sib aġenzija nazzjonali

L-opportunitajiet ta’ finanzjament fl-edukazzjoni

Jeżistu opportunitajiet ta’ finanzjament fl-edukazzjoni u t-taħriġ fil-forma tal-programm Erasmus+, li hu skema ta’ finanzjament biex tappoġġja attivitajiet fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Il-Kummissjoni Ewropea hija responsabbli għall-politiki ta’ Erasmus+ u tissorvelja l-implimentazzjoni tal-programm ġenerali.

Sib opportunitajiet ta’ finanzjament fl-edukazzjoni

Aktar informazzjoni dwar Erasmus+

L-azzjonijiet ċentralizzati huma mmaniġġjati fil-livell Ewropew mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA).

Tista’ ssib lista ta’ azzjonijiet ċentralizzati fuq il-Portal tal-Opportunitajiet tal-Offerti u l-Finanzjament tal-Kummissjoni Ewropea.

Tista’ ssib l-azzjonijiet deċentralizzati billi tiċċekkja s-siti web tal-aġenziji nazzjonali.

L-impjiegi, il-ħiliet u t-taħriġ

Huma offruti wkoll sejħiet għal proposti relatati mal-ħiliet u t-taħriġ permezz tad-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni.

Fittex opportunitajiet ta’ finanzjament fl-oqsma tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni.

Ir-riċerka

L-azzjonijiet Marie Skłodowska Curie (MSCA) jipprovdu għotjiet għar-riċerkaturi fl-istadji kollha tal-karriera tagħhom - sew jekk huma kandidati għal dottorat jew riċerkaturi b’ħafna esperjenza.