Finansavimo programos

Europos Komisija teikia finansavimą projektams ir organizacijos, rengdama kvietimus teikti paraiškas. Finansuojami patys įvairiausi daugelio sričių (tarp jų ir švietimo) projektai ir programos.

Finansavimas vykdomas pasitelkus decentralizuotus ir centralizuotus veiksmus:

  • decentralizuotus veiksmus nacionaliniu lygmeniu valdo ES šalyse įsteigtos nacionalinės agentūros,
  • centralizuotus veiksmus ES lygmeniu valdo Europos Komisija.

Nacionalinės agentūros veikia atskirai nuo ES institucijų. Jos yra juridiniai subjektai, įsteigti tam tikroms techninėms ir mokslinėms užduotims atlikti ir padėti Europos Komisijai vykdyti politiką.

Nacionalinių agentūrų paieška

Švietimo srities finansavimo galimybės

Švietimo ir mokymo srities finansavimo galimybės teikiamos pagal programą „Erasmus+“. Tai švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto veiklai remti skirtas finansavimo mechanizmas. Europos Komisija yra atsakinga už programos „Erasmus+“ politiką ir prižiūri bendrą programos įgyvendinimą.

Švietimo srities finansavimo galimybių paieška

Daugiau apie programą „Erasmus+“

Centralizuotą veiklą ES lygmeniu valdo Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA).

Centralizuotų veiksmų sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje.

Decentralizuoti veiksmai pateikiami nacionalinių agentūrų interneto svetainėse.

Užimtumas, įgūdžiai ir mokymas

Su įgūdžių ugdymu ir mokymu susijusius kvietimus teikti paraiškas taip pat skelbia Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas.

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties sričių finansavimo galimybių paieška

Moksliniai tyrimai

Pagal programą Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ (MSCV) teikiamos stipendijas mokslo darbuotojams visais jų karjeros etapais. Į šias stipendijas gali pretenduoti tiek doktorantai, tiek patyrę mokslo darbuotojai.