Cláir mhaoiniúcháin

Cuireann an Coimisiún Eorpach maoiniú ar fáil do thionscadail agus d'eagraíochtaí i bhfoirm glaonna ar thograí. Déantar maoiniú a sholáthar le haghaidh raon leathan tionscadal agus clár i raon leathan réimsí beartais, an t-oideachas san áireamh.

Is le gníomhartha díláraithe agus gníomhartha láraithe a thugtar an maoiniú

  • na gníomhartha díláraithe, is gníomhaireachtaí náisiúnta atá suite sna Ballstáit a bhíonn á mbainistiú
  • na gníomhartha láraithe, is é an Coimisiún Eorpach a bhíonn á mbainistiú ar an leibhéal Eorpach

Ní cuid d'institiúidí an Aontais Eorpaigh iad na gníomhaireachtaí náisiúnta. Is eintitis dhlíthiúla iad a chuirtear ar bun chun cúraimí teicniúla agus eolaíochta sonracha a dhéanamh, cúraimí a chabhraíonn leis an gCoimisiún Eorpach a chuid beartas a chur i bhfeidhm.

Gníomhaireacht náisiúnta a aimsiú

Maoiniú a fháil i réimse an oideachais

Tá deiseanna ann chun maoiniú a fháil i réimse an oideachais agus na hoiliúna faoin gclár Erasmus+. Is scéim mhaoiniúcháin é Erasmus+ arb é is aidhm di tacú le gníomhaíochtaí oideachais, oiliúna, óige agus spóirt. Is é an Coimisiún Eorpach atá freagrach as beartais Erasmus+ agus is é a stiúrann cur chun feidhme foriomlán an chláir.

Glaonna ar thairiscintí i réimse an oideachais

Tuilleadh eolais faoi Erasmus+

Is í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) a bhainistíonn na gníomhartha láraithe ar an leibhéal Eorpach.

liosta de na gníomhartha láraithe ar fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

Is féidir teacht ar eolas faoi na gníomhartha díláraithe ach féachaint ar shuíomh gréasáin na ngníomhaireachtaí náisiúnta.

Fostaíocht, scileanna agus oiliúint

Bíonn glaonna ar thograí a bhaineann le scileanna agus oiliúint á dtairiscint freisin ag an Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú.

Maoiniú a fháil i réimse na fostaíochta, gnóthaí sóisialta agus an chuimsithe

Taighde

Faoi na gníomhartha Marie Skłodowska Curie, cuirtear deontais ar fáil do thaighdeoirí ag gach céim dá ngairmréim, idir iarrthóirí ar chéimeanna dochtúireachta agus taighdeoirí a bhfuil ardtaithí acu.