Rahoitusohjelmat

Euroopan komissio antaa ehdotuspyyntöjen kautta rahoitusta eri alojen hankkeille ja organisaatioille. Yksi kohdealoista on koulutus.

Rahoitusta jaetaan hajautettujen ja keskitettyjen ohjelmatoimien avulla:

  • hajautettuja toimia hallinnoidaan kansallisella tasolla, jolla hallinnosta vastaavat EU-maiden kansalliset toimistot
  • keskitettyjä toimia hallinnoidaan EU:n tasolla, jolla hallinnosta vastaa Euroopan komissio.

Kansalliset toimistot eivät toimi EU:n toimielinten alaisuudessa, vaan ne ovat erillisiä oikeushenkilöitä, jotka on perustettu hoitamaan tiettyjä teknisiä ja tieteellisiä tehtäviä komission toimien tukena.

Kansalliset toimistot – yhteydenotot

Koulutusalan rahoitusmahdollisuudet

Koulutusalan hankkeisiin voi hakea rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta, josta tuetaan koulutus-, nuoriso- ja urheilualan toimia. Euroopan komissio vastaa Erasmus+ -toimista ja valvoo ohjelman täytäntöönpanoa.

Koulutusalan ehdotuspyynnöt ja tarjouskilpailut

Tutustu Erasmus+ -ohjelmaan

Keskitettyjä toimia hallinnoi EU:n tasolla koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).

Keskitettyjen toimien luettelo

Hajautettuihin toimiin voi tutustua kansallisten toimistojen sivustoilla.

Työllisyys, ammattitaito ja ammatillinen koulutus

Ammattitaitoa edistäville ja ammattikoulutukseen liittyville hankkeille voi hakea rahoitusta myös komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston ehdotuspyyntöjen kautta.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioihin liittyvät ehdotuspyynnöt

Tutkimus

Marie Skłodowska Curie -toimista myönnetään tutkimusapurahoja niin tohtorintutkintoa suorittaville kuin kokeneemmillekin tutkijoille.