Programy financování

Evropská komise poskytuje finanční prostředky na projekty a pro organizace formou výzev k předkládání návrhů. Finanční prostředky se poskytují na širokou škálu projektů a programů, které se vztahují k různým oblastem včetně vzdělávání.

Financování se provádí prostřednictvím decentralizovaných a centralizovaných akcí

  • decentralizované akce jsou řízeny na vnitrostátní úrovni národními agenturami se sídlem v jednotlivých zemích EU
  • centralizované akce jsou řízeny na evropské úrovni Evropskou komisí

Národní agentury nejsou součástí orgánů EU. Jsou to právní subjekty zřízené za účelem realizace konkrétních technických a vědeckých úkolů, a pomáhají tak provádět politiky Evropské komise.

Vyhledávání vnitrostátních agentur

Možnosti financování v oblasti vzdělávání

Možnosti financování v oblasti vzdělávání a odborné přípravy nabízí program Erasmus+ – program k financování podpory vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Evropská komise je odpovědná za jednotlivé části program Erasmus+ a dohlíží na jeho celkové provádění.

Možnosti financování z EU v oblasti vzdělávání

Další informace o programu Erasmus+

Centralizované akce řídí na evropské úrovni Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Seznam centralizovaných akcí najdete na internetové stránce Evropské komise.

Decentralizované akce najdete na internetových stránkách národní agentury.

Zaměstnanost, dovednosti a odborná příprava

Výzvy k předkládání návrhů týkající se dovedností a odborné přípravy vyhlašuje Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Vyhledávání možností financování v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování

Výzkum

V rámci Akce Marie Skłodowska Curie se poskytují granty výzkumným pracovníkům všech stupňů zařazení – ať doktorandům či výzkumníkům s letitou zkušeností.