O programe financovania Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR na roky 2014 až 2020 poskytne program viac než 4 miliónom účastníkov príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Zároveň ponúka 1,68 mld. EUR na činnosti s účasťou partnerských krajín.

Okrem poskytovania grantov podporuje program Erasmus+ aj výučbu, výskum, vytváranie sietí a politickú diskusiu o témach súvisiacich s EÚ. V rámci kapitoly venovanej športu sa propagujú amatérske športové činnosti.

Jednotlivci

Možnosti pre jednotlivcov sa zameriavajú najmä na študentov, zamestnancov, stážistov, učiteľov a dobrovoľníkov a sú dostupné pre všetkých kdekoľvek na svete.

Organizácie

Existujú aj príležitosti pre organizácie, ktoré sa zaujímajú o možnosti rozvoja a vytvárania sietí s univerzitami, poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, think tankmi, výskumnými organizáciami či súkromnými podnikmi.