Informacje na temat programu Erasmus+

Erasmus+ to program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Dysponuje on szacunkowym budżetem w wysokości 26,2 mld euro na 2021 r. i umożliwia ponad czterem milionom osób studiowanie, uczestnictwo w szkoleniach, zdobywanie doświadczenia zawodowego i odbywanie wolontariatu za granicą.

W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

W ramach programu Erasmus+ nie tylko przyznawane są granty – program wspiera również nauczanie, badania naukowe, tworzenie sieci kontaktów i debatę polityczną na tematy związane z UE. Ze środków przeznaczonych na sport wspiera się oddolne inicjatywy w tej dziedzinie.

Osoby prywatne

Możliwości finansowania dla osób prywatnych, a zwłaszcza studentów, uczniów, pracowników oświaty, stażystów, nauczycieli i wolontariuszy, dostępne są na całym świecie.

Organizacje

Istnieją również możliwości finansowania dla organizacji, które chcą skorzystać z możliwości rozwoju i nawiązywania kontaktów z uczelniami, organizatorami kształcenia i szkolenia, ośrodkami analitycznymi, organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami prywatnymi.