Apie finansavimo programą „Erasmus+“

„Erasmus+“ – tai ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims remti. 2014–2020 m. jai numatytas 14,7 mlrd. eurų biudžetas, iš kurio finansuojamos per 4 mln. dalyvių galimybės studijuoti, mokytis, įgyti patirties ir dalyvauti savanoriškoje veikloje užsienyje. Pagal šią programą taip pat skiriama 1,68 mlrd. eurų veiklai su šalimis partnerėmis.

Be dotacijų, pagal programą „Erasmus+“ taip pat remiamas mokymas, moksliniai tyrimai, ryšių mezgimas ir politinės diskusijos ES temomis. Sporto sričiai skirtos biudžeto dalies lėšomis skatinama vietos lygmens sporto veikla.

Individualūs asmenys

Individualiems asmenims teikiamomis galimybėmis, skirtomis konkrečiai studentams, besimokantiesiems, dėstytojams, stažuotojams, mokytojams ir savanoriams, galima naudotis visame pasaulyje.

Organizacijos

Taip pat esama galimybių organizacijoms, pageidaujančioms vykdyti ugdymo veiklą ir užmezgti ryšių su universitetais, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, ekspertų grupėmis, mokslinių tyrimų organizacijomis, privačiomis įmonėmis.